Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Sự kiện nổi bật

Thông báo nộp sổ cổ phần

Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1 Đồng Nai trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc nộp sổ cổ phần để tăng vốn

– Thời gian nộp sổ từ: 22/09/2015 đến 22/10/2015.

– Địa điểm nộp sổ: Phòng Kế toán công ty