Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu

Thành viên

Nhà máy gạch Tuynel Thống Nhất

Nhà máy Gạch Tuynel Thống Nhất được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai Quyết định đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại Cụm sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, Huyện Thống Nhất ngày 14 tháng 03 năm 2003.

Năng lực sản xuất: 30.000.000 viên/năm.

Sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

Đặc trưng kỹ thuật:

+ Gạch rỗng đất sét nung; kích thước 180x80x40mm; mác gạch: M75,0; cường độ chịu nén: 7,59Mpa; cường độ chịu uốn: 1,57Mpa; độ hút nước: 10,4%; chiều dày thành ngoài ỗ rỗng: 12,1mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,5mm.

+ Gạch rỗng đất sét nung; kích thước 180x80x80mm; mác gạch: M75,0; cường độ chịu nén: 7,62Mpa; cường độ chịu uốn: 1,51Mpa; độ hút nước: 10,34%; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 12,5mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,6mm.

+ Gạch rỗng đất sét nung; kích thước 180x120x80mm; mác gạch: M75,0; cường độ chịu nén: 7,6Mpa; cường độ chịu uốn: 1,55Mpa; độ hút nước: 10,6%; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 12,3mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,4mm.

Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16:2017/BXD

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm: Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các đội thi công:

ĐỘI 2 – Đội trưởng: Uông Sĩ Bằng

ĐỘI 5 – Đội trưởng: Vũ Hồng Hà

ĐỘI 6 – Đội trưởng: Trần Văn Bình

ĐỘI 7 – Đội trưởng: Lâm Quang Thơ

ĐỘI 9 – Đội trưởng: Lê Hùng Lượng

ĐỘI 10 – Đội trưởng: Lê Hữu Hà

ĐỘI 12 – Đội trưởng: Nguyễn Văn Tuấn