Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO THANH LÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

             Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai đang thực hiện việc thanh lý tài sản như sau:

– Tài sản thanh lý: 01 xe ô tô hiệu TOYOTA CAMRY;

– Thời gian thực hiện:

+ Từ 08h00 ngày 11/03/2020 đến 9h00 ngày 11/03/2020: Đăng ký và nộp tiền cọc đấu giá với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng);

+ Từ 9h05 ngày 11/03/2020 đến 10h00 ngày 11/03/2020: Chào giá thanh lý cạnh tranh theo hình thức thư chào giá (bỏ phiếu kín).

– Giá thanh lý khởi điểm: 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng);

– Tổ chức, cá nhân chào giá cao nhất và phải cao hơn giá khởi điểm sẽ được chọn;

– Địa điểm thực hiện thanh lý: Thực hiện thủ tục thanh lý và xem xe tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai – Số 1, KP1, Nguyễn Văn Nghĩa, P.Quang Vinh, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

(ĐÃ THANH LÝ)