Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Sự kiện nổi bật

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 28 tháng 01 năm 2021 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kết quả SXKD đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công ty tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2020.