Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Sự kiện nổi bật

Đại hội CĐCS Công ty CP Xây Dựng DDCN Số 1 Đồng Nai NK 2020-2025

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 Công Đoàn Cơ Sở Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai đã tổ chức Đại Hội CĐCS Nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành khóa mới cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thành công tốt đẹp.