Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tin công trình - Dự án

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG TAM HÒA – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

– Tên dự án: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG TAM HÒA, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

– Địa điểm xây dựng: Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

– Qui mô công trình: Xây dựng Khối nhà A và Khối nhà xe.

– Tổng giá trị đầu tư phần xây dựng là 135 tỷ đồng.