Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ngày 15/07/2018 Công ty CP Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản như sau: 1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 668,4m2 đất thuộc thửa đất 30, tờ bản đồ số 26, P. Tân Hiệp,…
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 11:15

Thông báo thay đổi người đại diện theo Pháp luật

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thông báo việc thay đổi Giám đốc điều hành, cũng là người đại diện theo Pháp luật theo đúng Điều lệ Công ty quy định kể từ ngày 21/11/2017 là Ông Cao Tấn Minh.Thông báo đính kèm
Thứ ba, 22 Tháng 9 2015 00:00

Thông báo nộp sổ cổ phần

Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1 Đồng Nai trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc nộp sổ cổ phần để tăng vốn- Thời gian nộp sổ từ: 22/09/2015 đến 22/10/2015.- Địa điểm nộp sổ: Phòng Kế toán công ty
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»