Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Nhà máy gạch Tuynel Thống Nhất

Điện thoại liên hệ:  0613 986229 - 0976.224.757

Các đội thi công

ĐỘI SỐ 2 Đội trưởng: Nguyễn Thành Trung ĐỘI 3 Đội trưởng: Trịnh Văn Ba ĐỘI SỐ 5 Đội trưởng: Vũ Hồng Hà ĐỘI SỐ 6 Đội trưởng: Trần Văn Bình ĐỘI SỐ 7 Đội trưởng: Nguyễn Nam Tiến ĐỘI SỐ 9 Đội trưởng: Lê Hùng Lương ĐỘI SỐ 10…