Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Lãnh vực hoạt động


Thi Công Xây Dựng :

 • Xây dựng công trình Công Nghiệp & Dân Dụng.
 • Xây dựng công trình Giao Thông và Thủy Lợi.
 • Xây dựng hạ tầng Dân Cư.


Sản Xuất & Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

 • Sản xuất gạch xây Tuynel.
 • Sản xuất kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phục vụ xây dựng.
 • Kinh doanh sắt thép xây dựng.


Thiết Kế Tư Vấn - Kinh Doanh Bất Động Sản

 • Thiết kế công trình dân dụng.
 • Cho thuê nhà xưởng.
 • Kinh doanh nhà.
 • Khai thác đất.
 • Vận tải hàng hóa bằng xe liên tỉnh, nội tỉnh.
 • Cho thuê nhà xưởng.